Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een brochure, die ten onrechte suggereert, dat een internationaal Moerdijkkanaal ongevaarlijk is.

Bespreking van : Het volkenrechtelijke statuut der Nederlandsch-Belgische kanalen — het kanaal Luik-Maastricht, de ZuidWillemsvaart, het kanaal van Terneuzen, het kanaal Brugge-Sluis — door Mr. A. J. N M Struycken advocaat en procureur te 's-Gr'avenhage. Arnhem S. Gouda Quint 33.

De Nederlandsch-Belgische waterwegen staan in het middelpunt van de publieke belangstelling. En daarom mag ook in het publiek de aandacht worden gevraagd voor een zoo juist verschenen werkje van Mr. A- J. N. M. Struycken: Het volkenrechtelijke statuut der Nederlandsch-Belgische kanalen.

De bestaande voorschriften over de vier thans bestaande Nederlandsch-Belgische kanalen (kanaal Luik-Maastricht, Zuid Willemsvaart, kanaal van Terneuzen, kanaal Brugge-Sluis) zijn zeer onoverzichtelijk en moeilijk te vinden. Dank zij den arbeid van Mr. Struycken hebben wij deze nu in een kort bestek bij elkaar. In zijn 32 bladzijden lange publicatie wordt eerst in het kort op overzichtelijke en heldere wijze de inhoud van de geldende regelingen weergegeven, terwijl aan het slot een lijst is opgenomen van de verschillende verdragen enz., met aanwijzing waar de teksten te vinden zijn.

Sluiten