Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijvers meening de door hem verlangde slotsom behoorde te worden getrokken. Het betoog van Mr. Str. moge de eerste volledige samenvatting zijn van de regelingen over de bestaande kanalen, ook vroeger al was het van algemeene bekendheid, dat er reeds Nederlandsch-Belgische kanalen bestonden, en al kende men niet precies derzelver statuut, iedereen was er wel van overtuigd, dat dit voor Nederland weinig bezwarend of gevaarlijk was.

Desondanks zijn tegen een Moerdijkkanaal ernstige bezwaren gerezen. Wanneer thans Mr. Str. iets komt bevestigen wat reeds algemeen werd geloofd, kan hij toch moeilijk verwachten dat daardoor de gerezen bezwaren minder ernstig zouden worden, laat staan, zooals hij blijkbaar wil, tot geheel ongegrond zouden worden gestempeld.

Inderdaad is zijn betoog van geenerlei nut om de ongegrondheid van de bezwaren tegen een Moerdijkkanaal aannemelijk te maken, maar is het tegenover deze bezwaren in het geheel niet ter zake dienende. Hierover in een slotartikel meer.

Sluiten