Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Alvorens de juistheid van een bepaalde stelling te betwisten, is het nuttig te weten, hoe deze precies luidt. En opmerkelijk is, dat Mr. A j. N. M. Struycken de meening der tegenstanders van een rechtstreeksch kanaal van Antwerpen naar het Hollandsen Diep onjuist weergeeft.

Immers, hij stelt het voor alsof zij niet bepaaldelijk tegen dat kanaal, maar, in het algemeen, tegen grenskruisende kanalen bezwaren zouden hebben.

Deze stelling nu ls bij mijn weten nimmer verkondigd, en zou ook moeilijk verkondigd kunnen worden. Of een kanaal een grens kruist, is op zich zelf niets anders dan een geografisch feit. Gevaarlijk kan dat feilt alléén zijn in gevallen, waarin er gebruik van kan worden gemaakt ter verwezenlijking van bedenkelijke politieke aspiraties, waarvan de verwezenlijking anders moeilijker zou zijn geweest.

Dit geval nu doet zich voor bij de AntwerpenRijnverbinding. Op den Rijn en de verbinding van den Rijn met België dreigen voor Nederland ernstige politieke gevaren. De Fransche, tevens Belgische, Rijnpolitiek streeft naar het verkrijgen van zeggenschap over den Rijn en, in onmiddellijk verband hiermee, naar een verlenging, feitelijk, economisch en juridisch, van den Rijn tot in België. Het bestaan van deze Fransch-Belgische Rijn-

Sluiten