Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verslag verklaren, dat z« geen vertrouwen meer kunnen hebben in de onderhandelingen met België, die onder de auspiciën van den tegenwoordigen Minister van Buitenlandsche Zaken worden gevoerd, vertolken daarmee tevens de openbare meening in Nederland.

Wanneer wij ons herinneren, op welke wijze men van die zijde vroeger die onderhandelingen gevoerd heeft, hoe in laatste Instantie het geheele „beleid" is gestruikeld over de moeilijkheid, om'de eigen natie lang genoeg in onwetenheid te houden van wat er gebeurde en haar aan te praten, dat het nieuwe Belgische Moerdijkkanaal in Noordbrabant voor haar geheel onschadelijk en eigenlijk nog voordeelig was, dan weten wij tevens, wat wij te denken hebben van nieuwe onderhandelingen waarvan wij - ten overvloede nog eens uit België vernemen, dat zij „een bevredigende wending nemen".

Het beteekent, dat men in het geheim is voortgegaan met de pogingen om Nederland te stellen voor het voldongen feit van een verdrag met het gesloten directe kanaal AntwerpenHollandsch Diep.

Reeds heeft het waakzame Eerste-Kamerlid prof. De Savornin Lohman den Minister van Buitenlandsche Zaken om inlichtingen gevraagd. Een bevredigend antwoord zal hij natuurlijk niet krijgen, de Staten-Generaal worden door Buitenlandsche Zaken nu eenmaal niet ingelicht.

Sluiten