Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen. Maar men geve zich dan niet den Valschen schijn van Nederlands vriend te zijn en naar vriendschap met Nederland te streven, evenmin als zij. die In 1919 aan Duitschland het verdrag van VersaUles oplegden, pretendeerden daarmede een toenaderingspolitiek jegens Duitschland te voeren.

Met Nederlandsch-Belgische toenadering is de tegenwoordige Belgische politiek principieel o n v e r e e n 1 g b a a r, en een op die basis gesloten verdrag zou op het speciale gebied van de Nederlandsch-Belgische verhouding even noodlottig werken, als het verdrag van Versailles voor de verhoudingen in Europa in het algemeen heeft gewerkt. Nederland zou dan ook aan de Nederlandsch-Belgische verhouding geen slechter dienst kunnen bewijzen, dan door tegenover de Belgische politiek tegemoetkomend te zijn, en reeds om deze reden had de heer Bongaerts groot gelijk, dat het voor Nederland noodig is „op eigen kracht en energie te drijven en een welbewuste zelfstandlgheidspolitiek te voeren."

Natuurlijk behoeft men niet te denken, dat er dan plots een Nederlandsch-Belgisch verdrag uit de lucht zal komen vallen. Integendeel zullen, wanneer tegenover de Belgische politiek een Nederlandsch standpunt met beslistheid geponeerd wordt, de beide opvattingen lijnrecht tegen over elkander komen te staan. De onmiddellijke beteekenis zou zuiver negatief zijn: dat Nederlands ongerept bestaan tegenover België werd

Sluiten