Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

„Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kusz der ganzen Welt!"

In het begin der vorige eeuw zette Beethoven dezen droom in het schitterend licht zijner onsterfelijke „Negende". Vijftig jaar later had een Joodsch knaapje gelijken droom en peinsde, hoe hij dien „later, als hij groot was", zou verwerkelijken. Het jongetje was trouw en volgde zijn roep.

Zamenhof.

Maar de wereldoorlog knakte hem, en verteerde zijn hart. Het einde zag hij niet meer.

De Tragiek was voor hém; de Triomf zal voor 't nageslacht zijn.

Van dit leven verhaalt Dr. Edmond Privat in vaak ontroerende klanken. Hij heeft Zamenhof persoonlijk gekend en hem nog in den laatsten tijd van zijn ziekte bezocht. Wie gaarne leest van interessante levens die „werkelijk gebeurd" zijn, vindt hier stof. En wie daarbij prijs stelt op schoone taal, vindt ook deze in Privat's verhaaltrant, zij het dan verminderd tot het mineur der vertaling. Wie voorts belang stelt in wezen en wording van het Esperanto, die vindt in dit boekje van Privat ook daaromtrent wetenswaardigs. Dat het Esperanto levend is niet enkel door geregeld gebruik, maar ook door zijn innerlijk wezen:

Sluiten