Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijden. Menschen wil hij verbroederen; staten nader tot elkaar brengen; godsdiensten tezamen doen opgaan tot het Hoogere. En hij blijft niet staan bij theorie of philosophie, maar baant zelf een begin van weg met zijn taalmonument. Hij aanvaardt alles voor de plaats waar het zedelijk gerechtvaardigd is, maar hij ziet tevens het Hoogere, in een Eenheid die het Gescheidene te boven gaat. En dit alles in Geest van Liefde.

Van oudsher hebben de Joden de menschheid veel groote mannen geschonken; aan onzen tijd schonken zij ook Zamenhof, den Vredesapostel.

L. B. —A.

Sluiten