Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT BIJ DE VERTALING.

De navolgende vertaling van „Vivo de Zamenhof" naar de tweede Esperanto-uitgave (Ferd. Hirt & Sohn, Leipzig 1923) verkreeg het auteursrecht, nadat een Nederlandsch Lid van de Esperantista Akademio het voltooide Nederlandsche manuscript had gelezen en goedgekeurd. Ter verkrijging van een zoo juist mogelijk beeld van de taal Esperanto is de overzetting zoo letterlijk gehouden, als de rechten van het Nederlandsch maar eenigszins gedoogden. Alleen zijn in de noot op bl. 1 en onderaan bl. 6 een paar bijkomstige regels weggelaten. Voor de Nederlandsche spelling van vreemde namen is deskundig advies gevolgd. Bialystok is een Poolsche naam, waarvan de l in het Poolsch van een dwarsstreepje is voorzien. De atlas van Bos-Niermeyer noemt het Bjelostok.

Van harte wordt dank gebracht aan degenen die ertoe hebben bijgedragen, dat dit boekje vóór den herdenkingsdatum zou kunnen verschijnen:

1859— 15 December — 1934.

L. B.—A.

Aanvulling van de drukproef: Het bovengenoemde controleeren van den Nederl. tekst gebeurde op aanwijzing van Dr. Privat; zulks mede door vergelijking met den Esperantotekst. Doch het auteursrecht was in verschillende handen. De door vertaalster gebruikte Esperanto-uitgave vermeldde als eigenaars de „Kuratoroj de la Memoriga Kaso Bolingbroke-Mudie". Tijdelijk was een gedeeltelijk vertaalrecht in

Sluiten