Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD VAN DEN VERTAALDEN TEKST.

Hier is niet de geschiedenis van de taal Esperanto, noch een verslag van de Esperanto-beweging.

Doel was immers een schets van het leven en denken van Lodewijk Zamenhof. De vraag was niet, of die aan dezen of genen zal behagen, maar alleen, of zij met genoegzame trouw en liefde de juiste waarheid op den voet zal volgen.

De grootste ziel, het zuiverst genie dankt zijn vorm aan de omringende wereld. Daarom moest met afkomst en geboorteland worden aangevangen. Wat wij verschuldigd zijn aan de gedachtenis van hem die heenging, maar die altijd toch voortleeft door zijne bezieling, dat bewaren wij allen vol liefde als licht in ons hart.

E. P.

Sluiten