Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II

KIND IN BIALYSTOK

Van de moeder het hart, van den vader het verstand, van de omgeving de indruk, ziedaar de drie hoofdelementen van Zamenhofs genie.

Een nauwgezet opvoeder was vader Markus Zamenhof, uit Joodsche ouders geboren op 27 Januari 1837 in Tikocin, toenmaals onder het bewind van den Russischen czaar. Als jongeman van twintig jaar richtte hij in de naburige stad Bialystok een school op en huwde de dochter van een aldaar wonend Joodsch koopman, Rozalie Sofer, geboren in 1839. Het getal leerlingen was niet groot, het jonge paar niet rijk.

Den 15den December 1859 werd Lodewijk Lazarus geboren, de eerste zoon. Later volgden nog vier zonen en drie dochters. Groote vreugde, maar zware zorgen. Weldra nam de vader een ambtelijke betrekking aan: hij werd leeraar in aardrijkskunde en moderne talen aan middelbare staatsscholen. In 1873 verhuisde hij met zijn gezin naar Warschau, en van dien tijd af onderwees hij de Duitsche taal aan de Veeartsenijschool en aan het Reaalgymnasium.

Het gezin werd grooter en het inkomen was niet toereikend. De huiselijke kring moest zich voor tien tot twintig kostsgangers openstellen. Zelfs dit was nauwelijks voldoende. Spoedig.zagen de kinderen, dat vader weer nieuwen arbeid aan zijn gewone correctie van schriftelijk

Sluiten