Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een bondgenootschap. Aan het sarren is een eind gekomen. Let van nu af enkel op het goede, en vergeet alle zonden! Maar nu wordt een oud vriend jaloersch, eischt „compensatie". Laat nu de heele intimideeringsmachinerie tegen

dézen oprukken, en alles kan van voren af aan beginnen

en zoo voort

In de geniale hersens van den jongen ontrolden zich deze beelden met treffende juistheid. Sloop, sloop de muren tusschen de volken! dacht de knaap Zamenhof. Ze vormen immers een basis in de handen van anonyme leiders. Laat er een eind komen aan misverstand door wederzijdsche onbekendheid! Slechts intriganten doen er hun voordeel mee. De volken moeten zelf hun huishouding controleeren. Zij moeten zelf met de anderen contact krijgen. Laat er een eind komen aan het monopolie van enkele onruststokers! Slechts door de onwetendheid van de anderen hebben zij de overmacht. Laat de muren vallen, laat ze alle te zamen vallen. Slechts in de duisternis leven de vampiers. Als de zon schijnt, verdwijnen zij.

Volijverig leerde hij Grieksch en Latijn. Reeds zag hij zich door de wereld trekken en met vlammende oogen prediken, dat de menschen de taal der oudheid moesten doen herleven en ze gebruiken voor gemeenschappelijke doeleinden. Sprak in den Alexandrijnschen tijd niet de geheele beschaafde wereld Grieksch? Discuteerden in het Europa van de eeuw der schitterende Renaissance niet alle geleerden en geestelijken in het Latijn? Schreven Kalvijn en Erasmus niet Latijn voor twintig volken ?

Doch ook Latijn is moeilijk, vol nuttelooze oude vormen, en zonder moderne uitdrukkingen. Eenvoudiger, meer geschikt voor hedendaagsch gebruik zou de herleefde taal

2

Sluiten