Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joden. Boeken en couranten trokken zijn aandacht. De Zionistische opleving lokte hem. Zijn volk zoo goed als ieder ander kan op erkenning en waardeering aanspraak maken. Waarom moeten alleen Joden zich over hun afkomst schamen en zich verbergen ? Ook zij hebben recht op een eigen cultuurcentrum. De nazaten van Mozes zijn overalheen verspreid. Het ongeluk drukt op velen hunner. Over de blauwe Grieksche Zee ligt het oude Palestina. Arbeiden, zich weer verzamelen, en een geduldig volhardend willen, werken wonderen. Eenmaal misschien zal daar op den grond der profeten een nieuw tehuis voor de Joden verrijzen. Scholen en vereenigingsgebouwen zullen hun poorten ontsluiten. Er omheen zullen zich kolonisten vestigen. Zoo'n plan kon slechts billijk zijn. Laat het verstrooide volk weer moed vatten. Reeds eerder had Zamenhof gedichten in het Russisch geschreven. Thans liet hij in de Ruski Jevrej een gedicht verschijnen:

,,Op, broeders nu, naar 't altaar van de vrijheid! Voor bouw van eigen huis draag' ieder steenen aan. Al vallen er vele door water en wind en onwijsheid, Toch zal geen zaad en geen arbeid verloren gaan!

Ontwaak, gij volk, aan slagen gewoon!

In deez' tijd te slapen, waar' schande.

Wij willen in stroomende scharen thans

Met vlaggen het leven begroeten!

Als rijken slaafs, ter wille van goud,

De handen van machtigen kussen,

Dan zullen wij armen de keet'nen verbreken

Met kleinmunt van arbeid.

Op, broeders nu, naar 't altaar van de vrijheid

Sluiten