Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V

DOKTORO ESPERANTO

Maar eenmaal toch raadde „de vriendin in onzen kring" het geheim. Klara Zilbernik, dochter van een koopman uit Kowno, ontmoette Zamenhof bij haar zwager. Geestig, opgeruimd, energiek en goedhartig, merkte zij den stillen, verlegen jonkman met bijzondere aandacht op. Een zuiver, hoog en peinzend voorhoofd, achter brilleglazen een heldere en diepe blik.

Zij kregen elkander lief. Op een dag bekende hij haar zijn twee geheimen. Zij begreep, en zij besloot, zijn leven van toewijding met hem te deelen.

Zij kon voorzien, dat een moeilijk leven haar wachtte; haar daad getuigde dus van grooten moed. Reeds twee jaar vroeger had Zamenhof het artsdiploma behaald, maar tusschen 1885 en 1887 zocht hij vergeefs een bestaan. Treurig zwierf hij van plaats tot plaats, om voldoende praktijk te verkrijgen. Het begin was niet voorspoedig. Ook zaten zijn bescheidenheid en zijn gevoeligheid hem in den weg. Zeer geliefd bij onvermogende zieken, wist hij weinig te verdienen. In Plock riep men hem op een avond in een rijk huis. Daar lag een oude dame, door drie dokters omringd. Hopeloos geval. Twee dagen later stierf zij. Aan alle vier geneesheeren zond men een hoog bedrag. Zamenhof weigerde zijn aandeel. Waarom geld aannemen, als de patiënt stierf?

Sluiten