Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de plechtigheden was zijn houding hoogst bescheiden, wat gegeneerd, maar altijd tactvol. Zwaar waren die feestvolle dagen voor een niet-wereldsch man, die sinds jaren opgesloten had geleefd. Doch hij begreep, dat dit het Esperanto bij het publiek beter bekend kon maken. Daarom liet hij alles lijdzaam over zich heen gaan. Tot laat in den avond ontving hij, hoezeer ook vermoeid, nieuwsgierige journalisten. Allen antwoordde hij geduldig, niet over zichzelf, maar over de wereldtaal.

Sceptische Parij zenaars vonden hem misschien naïef. Zij vergisten zich. Hij doorzag alles volkomen en maakte zich geen illusies. Hij begreep zeer goed, dat het geheele programma zorgvuldig in elkaar was gezet, dank zij de ijverige bemoeiingen van toegewijde gastheeren en vrienden als de académiciens Javal en Sébert, en Bourlet, een zeer actief hoogleeraar. Dit alles kon gebeuren, doordat de Fransche regeering destijds officiéél vredelievend was. Morgen kon de politieke wind uit een anderen hoek waaien en al wat „internationaal" was, onder een stortvloed van chauvinisme bedelven. Daarom was het goed, te profiteeren van de gelegenheid om Esperanto te verbreiden.

Doch de ware vreugde wachtte hem in Boulogne. Daar ontmoette hij broeders uit alle landen. Daar bevond hij zich rn den „familiekring".

In alle straten van het zeestadje wapperden groene vlaggen met de ster van de hoop. In de omgeving der vergaderzaal hoorde men niets dan de internationale taal. Engelschen met flanellen muts, Franschen in plechtigen rok, Polen, Russen, Hollanders in reiskostuum, bekoorlijke Spaanschen met kleurige shawls ontmoetten elkaar op het plein en onderhielden zich met elkaar. Zij begrepen elkan-

Sluiten