Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Weldra zullen de werkzaamheden van ons congres beginnen, gewijd aan ware verbroedering der menschheid. In dit plechtig oogenblik is mijn hart vol van iets onzegbaars en geheimzinnigs, en ik voel het verlangen, het gemoed door eenig gebed te verlichten, mij tot een hoogere kracht te wenden en daarvan steun en zegen te vragen. Maar gelijk ik op dit oogenblik geenerlei volksgenoot, maar eenvoudigweg mensch ben, evenzoo gevoel ik ook, dat ik op dit oogenblik niet tot eenigen volksof partij godsdienst behoor, doch slechts mensch ben. En op dit oogenblik staat voor mijn geestesoog alleen die hooge moreele Kracht die ieder mensch in zijn hart voelt, en tot die onbekende Kracht wend ik mij met mijn bede:

Tot U, o machtig onvleesch'lijk mysterie,

Springbron van waarheid en liefde

Tot u, dien allen verschillend zich denken, Doch allen gelijkelijk voelen in 't hart, Tot u bidden wij heden.

Tot u komen wij niét met het geloof van één volk,

Met dogma's van blinden ijver;

Hier zwijgt immers alle godsdienst-twist,

Hier heerscht alleen g'loof van het harte.

O wie Gij ook zijt, geheimzinnige Kracht, Hoor naar de stem van het eerlijk gebed, Hergeef in Uw goedheid Uw Vrede Den kind'ren der Menschheid!

Wij zwoeren te werken, wij zwoeren te strijden, De menschheid opnieuw te vereenen. Wil steunen ons, Kracht, o laat ons niet vallen, Laat hindernis ons overwinnen

Sluiten