Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII

HOMARANIST

Naar buiten was het Congres van Boulogne vóór alles een propagandafeest. Doch tijdens de officiëele zittingen hadden belangwekkende besprekingen over de verbreiding der taal plaats. Vlot en gemakkelijk klonken de argumenten en de antwoorden van de sprekers. Allen gevoelden zich gelijk en vrij, op neutralen grondslag. Als alle congressisten was'ook Zamenhof daardoor getroffen. In Warschau terugkeerend, bracht hij een gelukkige ervaring mee, niet alleen van taal, maar ook moreel:

„Wie de vele woorden en besprekingen hoorde, wie die volkomen ongedwongenheid en ontroerende broederlijkheid zag bij alle deelnemers aan het congres, die vertrouwde zijn oogen niet, dat al die menschen elkaar gisteren nog volkomen vreemd waren geweest, dat slechts een neutrale taal hen vereenigde , dat het gemakkelijke leeren daarvan een wonder werkte, en, terwijl het toch niemand aan zijn natuurlijk vaderland, aan zijn taal of zijn godsdienstgemeente onttrok, aan menschen van de meest verschillende volken en godsdiensten de mogelijkheid schonk, in de vreedzaamste en oprechtste broederlijkheid met elkaar te verkeeren" *).

') Uit Zamenhofs kleine brochure Homaranisme, ongeteekend uitgegeven in Petersburg, 1906.

Sluiten