Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De droom, zoo dacht hij, was dus voor verwezenlijking vatbaar, en het leeren van de wereldtaal bleek als eerste stap zeer doelmatig.

De naaste gebeurtenissen brachten den volgenden winter een schril contrast, welsprekend op zichzelf. Rusland en Japan voerden oorlog. Middelerwijl begonnen de volken in Rusland tegen het czarenbewind op te staan. Arme werklieden vroegen in massa's voor het paleis te Petersburg om elementaire politieke rechten. De garde te paard kreeg bevel te schieten. Mannen, kinderen, vrouwen rolden in de bloedige sneeuw.

In de Westelijke en Zuidelijke provincies werd het oproer weldra nationaal. Letten, Oekraïners, Kaukasiërs, streden voor de vrijheid van hun vaderland. Om het gevaar te onderdrukken, maakten de bewindvoerders gebruik van de traditioneele methode: ,,Divide ut imfieres". Onmiddellijk deden zij hun voordeel met den naijver tusschen de volksstammen en verscherpten de twisten met hulp van speciale agenten. De zoogenaamde „Zwarte hand" vormde tot dat doel een afdeeling van de politie. Naar verschillende steden zond zij benden en hitste op tot progroms. In Warschau werd dit tegengegaan door Poolsche socialisten, die alle straten door gewapende jongeren lieten bewaken. Er dreigde verschrikking. In Littauen en in Odessa ging het gemakkelijker. Daar woonden zeer veel Joden. Weldra klonk het kort en klein slaan van winkels, het plunderen en afmaken. In Kaukasië gebeurde hetzelfde tusschen stammen van verschillenden naam, Russen en Georgiërs, Tataren en Armeniërs.

Afschuwelijke aanblik. Welk een verschil met Boulogne! Met bezwaard gemoed voelde Zamenhof het zijn plicht,

Sluiten