Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk 1)) maar oprecht. Handel jegens andersdenkenden volgens een onzijdig-menschelijke en hulpvaardige zedeleer. Kweek met homaranisten bindende, niet scheiding-makende gevoelens aan.

In de eerste brochure stelde Zamenhof voor, dat homaranisten alle landen met onzijdige namen zouden aanduiden, die geen volksstam noemen; op de wijze van Kanada, Zwitserland, Peru, België; of met toevoeging van het achtervoegsel -ië bij den naam der hoofdstad, als: Berlinië, Petersburgië, Konstantinoplië. Later schrapte hij deze paragraaf als onpractisch. Ook nam hij uit het laatste punt veel weg. In het begin had hij zelfs de oprichting van een homaranistischen tempel in iedere stad voorgesteld. De leden moesten:

„ broederlijk daar samenkomen met homaranisten van andere godsdiensten, samen met dezen neutraalmenschelijke zeden en feesten ontwerpen, en op die wijze medewerken tot de geleidelijke uitwerking van een philosophisch zuivere, maar tevens schoone, dichterlijke en innige, het leven regelende algemeen-menschelijke religie In den homaranistentempel zou men de werken

van de groote leeraren der menschheid hooren over leven en dood en over de verhouding van ons „ik" tot het universum en tot de eeuwigheid; philosophisch-ethische besprekingen, verheffende en veredelende liederen, enz. Deze tempel moest de jeugd opvoeden tot strijders voor waarheid, goedheid, gerechtigheid en algemeen-menschelijke broederschap; liefde voor eerlijk werk bij hen aan-

*) „ Van hoedanigheid": immers: vergelijk hst. XI bl. 103—105. Vert.

Sluiten