Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kweeken, en afkeer van frazenmakerij en van alle onedele verkeerdheid; deze tempel moest aan de ouden van dagen rust van den geest, aan lijdenden vertroosting schenken; gelegenheid geven, zijn geweten te ontlasten, enz.".

Later liet Zamenhof alleen het voorstel bestaan tot stichting van een gemeente van vrijdenkers die in de bestaande kerken geen bevrediging vinden. Hij hoopte en vertrouwde, dat het aantal homaranisten in de wereld gestadig zou toenemen. Geregelde omgang zou hen opvoeden op den grondslag van een neutrale taal en neutrale zedelijke en religieuse beginselen. De kringen zouden talrijker worden. Golven zouden stroomen. Invloed zou zich verbreiden. Allengs, zonder breuk, zonder krenking, volkomen natuurlijk, zou het menschdom versmelten tot een enkel groot volk der volken.

Aan dezen droom offerde hij zijn geheele leven.

Sluiten