Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met ondergang. Terecht helpen zij tersluiks hun rivalen bij het oprichten van een nieuwen toren van Babel tusschen de talen der wereld. Doch alles zal vergeefsch zijn. De taal en het doel van den profeetmensch zullen het een door het ander overwinnen.

In zijn rapport aan het Rassencongres beschreef Zamenhof aldus een practisch middel om het leven in het algemeen vrediger te maken:

Zijn volkstaal en volksreligie in het intieme leven zijner taal- of godsdienstgroep in stand houdend, gebruike de mensch voor alle intervolksche betrekkingen een neutraalmenschelijke taal, en leve hij volgens neutraal-menschelijke ethica, zeden en levensregels.

De eerste afdeeling, de taal betreffend, behandelde hij in het rapport uitvoerig, hierop aandringend: dat de cultuur algemeen-menschelijk moet zijn. Niemand heeft recht, iemand van een ander volk te vernederen, door hem zijn eigen taal en eigen nationalen cultuurvorm op te dringen.

Van de tweede afdeeling, de religieuse, gewaagde hij in het rapport slechts met enkele woorden. Hij dacht over een speciaal werk voor dat onderwerp. Overigens had de religieuse eenwording der volken reeds sinds lang vanzelf een aanvang genomen. In veel rijken waren staat en kerk reeds gescheiden. Zoo werd de persoonlijke vrijheid grooter. Wanneer overal de officiëele bevoorrechting van deze of gene religie verdween, zou alles veel sneller gaan. Maar ook op dat gebied was een of andere omlijnde basis voor onzijdig samenkomen noodzakelijk.

Deze paragraaf stond sterk veranderd in de tweede uit-

Sluiten