Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Inleiding v-xx

Voorbericht bij de vertaling xxi-xxii

Voorwoord van den vertaalden tekst . . xxiii

Hoofdstuk I. — De volksstammen in Littauen 1-7 Littauen. — Uit Mickievicz. — Geschiedenis. — Littauers. — Duitschers. — Joden. —Uit den Bijbel. — Polen. — Witroethenen. — Russisch bestuur. — Poolsch messianisme. — Profetenwoord van Mickievicz. — Joodsch messianisme. — Profetenwoord van Jesaja. — Europeesche oorlogen tusschen 1850 en 1870.

Hoofdstuk II. — Kind in Bialystok 8-13

De vader. — De moeder. — Het gezin. — De kinderen. — Karakter. — Liefde voor de moeder. — Droom en werkelijkheid. — Straattooneelen. — Vreemdheid tusschen de volksstammen. — Volksvooroor deelen.

Hoofdstuk III. — Gymnasiast in Warschau . 14-23 Progrom in Bialystok. — Muren tusschen de volken. — Denkbeeld van een wereldtaal. — Begrip van de Geschiedenis. — Geestdrift voor Latijn. — Nekrasov. — Sympathie voor arbeiders. — Taalonderzoek. — Woordenboek en logische spraakkunst. — Taalontwerp in 1878. — De makkers. — Afscheid van het Gymnasium. — Vaderlijk verbod.

Sluiten