Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westen. — Nationale verklaringen. — Homaranistische declaratie. — Twaalf punten. — Landnamen.

— Van een neutralen Tempel.

Hoofdstuk VIII. — Congresreden 63-73

De „innerlijke idee". — De Beaufront: „alleen taal". — De declaratie van Boulogne. — Rede te Genève in 1906. —Verontwaardiging van Zamenhof.

— Doel van de Congressen. — Cambridge 1907. — Heuglijke indruk. — Bescheiden en vrij. — Wars van het woord „Meester". — Van esperantistische taken. — Ontvangst in Londen. — Over vaderlandsliefde. — Rede in Guildhall.

Hoofdstuk IX. — Taalkundige 74-83

Hervormingsonrust in 1894. — „Delegatie" en Ido in 1907. — „Initiateur, niet seiicpper". — Zamenhof en De Beaufront. — Leven en willekeur. — Uit het „Aanhangsel bij het Tweede Boek". — Natuurwet. — Theorie en praktijk. — Amerikaansche philosofen. — William James. — Henry Philipps. — Ononderbroken ontwikkeling. — Rede in Dresden 1908. — Washington 1910.

Hoofdstuk X. — Schrijver 84-92

Schrijversbezieling. — Over Dante. — Goethe over wereldliteratuur. — Vertalingen. — Uit het Oude Testament. — Uit Shakespeare's Hamlet. — Aanvangsgrondslag. — Oorspronkelijk proza. — Over muziek. — De stijl. — Overtuigende strijdvaardigheid. — Het hart. — Gedichten. — Uit „De Weg". — Populair dichter.

Hoofdstuk XI. — Ethisch Denker 93-106

InBarcelona 1909. —Over U. E. A. — Naar het Rassencongres 1911. — Chauvinistische strooming. — Afscheid in Krakau 1912. — Over homaranisme. —

Sluiten