Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOR DIE & AFRIKAANSE TAAL

'N BYDRAE OOR SY ONTWIKKELING

NA AANLEIDING VAN ENIGE VERSTERKINGSWYSES

DEUR

DL G. S. NIENABER

LEKTOR AAN DIE NATALSE M UNIVERSITEITSKOLLEGE TE PIETERMARITZBURG

- N.V. SWETS & ZEITLINGER —

BOEKHANDEL & UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, AMSTERDAM - 1934

Sluiten