Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOR DIE AFRIKAANSE TAAL -

'N BYDRAE OOR SY ONTWIKKELING

NA AANLEIDING VAN ENIGE VERSTERKINGSWYSES -

DEUR

DR G. S. NIENABER

LEKTOR AAN DIE NATALSE — UNIVERSITEITSKOLLEGE TE PIETERMARITZBURG

— N.V. SWETS 6 ZEITLINGER —

BOEKHANDEL 6 UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, AMSTERDAM - 1934

Sluiten