Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of prof. Karsten (Die Indogemanen, Leipzig, 1926) deur ons nie dikwels maklik kan bestry word nie (vgl. bv. op bis. 142 e.v.)? Prof. Bouman besluit sy genoemde monografie met die spreuk: Ex Africa lux l Natuurlik kan 'n mens vandag daaroor lag dat die lig uit donker Afrika moet kom. So algemeen as 'n waarheid gestel weet ek ook nie wat daarmee bedoel word nie. Maar dit is seker dat deur Suid-Afrika en deur Afrikaans baie donker hoekies in die taalwerklikheid helderder kan belig word, en daarom behoort belig te word.

§ 2. Doel en Metode van hierdie Studie.

Dit blyk dus dat die taak wat ons taalstudente hulle telkens gestel het, so breeddeinend is as ons vlaktes. Nie die ontstaan uit die taal self verklaar nie, maar ook en veral uit die geskiedenis; nie die beskrywing van die klankleer in een dialek nie — die hele gebied word daarin betrek; die sintaksis en woordeskat word ewe-eens in 'n omlysting van grootse afmetinge gestel; daar word nie net gesoek na die bron van herkoms nie, daar word ook nog beskrywe in die historiese verloop en in die teenswoordige verskyning. Prof. Boshoff volg die historiese lyn veral in sy beloop sedert 1657 tot vandag, prof. J. J. Ie Roux weer gaan eers uit van die huidige toestande en marsjeer dan terug na 1657. Wydsheid in studieveld, in metode.

Ondanks alles is nog baie gebiede onontgin, waarvan sommige aan breedheid nie hoef onder te doen vir die reeds-bewerktes nie. Ek signaleer net die Vormleer. As dit eendag af is sal ons dan allerweë op die grense van die gewone grammatika gestuit het en sal verder net deelgebiede te bewerk hê, of die geheel te sintetiseer hê.

My belangstelling het in 'n ander rigting gegaan as tot hiertoe ingeslaan is. In die grond van die saak hou my taak gelyke tred met die wordingsprobleem, waaraan so baie ander nou verbonde is. Maar dit is veel enger van omvang dan die ander, daar dit aan die beskrywende kant net 'n deel van die groot geheel raak, dog aan die verklarende kant omkring dit weer die geheel en dy tot 'n

Sluiten