Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deur so'n uitputtende behandelingsmethode wat die bepaalde verskynsels in drie dimensies wil voorstel, word die studie-onderwerp baie uitgebrei. Heel die taalgebeure word van twee kante besien. Waar ons vroeër hierdie onderwerp „enger van omvang" dan 'n deskriptiewe en historiese behandeling van die klank-, vorm-, woord- en sinsleer genoem het, is dit alleen juis binne die kraam van die ou grammatiese stelsel, die standpunt waarop ons by die beoordeling toe gestaan het.

Daar is voordele maar ook nadele aan verbonde om 'n onderwerp so volledig te wil opdiep. Die voordele lê daarin dat 'n mens gedwing word om samehorende dele as komponente elemente van 'n geheel te sien, in plaas om die deel self as die geheel te beskou en 'n verdraaide voorstelling te kry. Dit het reeds treffend by 'n beskouing van die verskillende teorië oor die wordingsgang geblyk. 'n Vooropgestelde teorie gee al lig aanleiding tot 'n „Grosssehen kleiner Dinge". Die betekenis van 'n gegewe wat 'n stelling skyn te bewys, word so maklik oorskat. Dog dit lei ook so lig tot 'n „Kleinsehen grosser Dinge" wat hulle nie na die stelling voeg nie, tot 'n onderskatting of verwatering van die gegewens wat die teorie van sy geldigheid iets ontneem. Met 'n teorie bewys 'n mens aan die een kant dikwels te veel, aan die ander kant weer te min. Nie dat ons met die beskouinge gladnie vooruit kom nie — ons vorder telkens 'n eindjie sover as daar waarhede in die teses sit, maar ons word tog ook weer gestrem waar engheid of bevooroordeelde blindheid en moedswilligheid s skewe perspektief open. Teen hierdie gevare kan 'n metode enigsins beskerm wat die ondersoeker help om die perspektief suiwer te kry.

Die nadele kan van die aard wees dat die grense te ver uitgeskuif word sodat dit net moontlik is om die hele onderwerp in 'n baie lang tydperk af te werk. Die nadeel hoef egter nie ernstig te wees nie solank as die onderwerp maar vrugbaar is.

Soos ek my taak opgevat het, het dit nie moontlik geblyk om in die bepaalde tydsbestek die onderwerp uit te put nie. Dit moet later gebeur en om meer as een rede. Vereers hang die hele ondersoek so nou saam met die uitkomste van die dialekgeografiese ondersoek wat in die noordelik* en suidelike Nederlande onderneem

Sluiten