Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ostküste Afrikas cinnimmt'' (Grammatik der Ewesprache, Berlin, 1907. bis. 4.). Uit hierdie grammatika skryf ek die drie reëls onder „Verneinende Satze", soos aangegee op bis. 114, oor:

„1. Die Negation me steht unmittelbar vor dem ersten Verbum des Satzes, o tritt an den Schluss, und zwar auch hinter Objekte und adverbiale Bestimmungen, ...

... womeva egbe o: sie kamen heute nicht ...

2. Folgt einem verneinten Hauptsatz ein abhëngiger Nebensatz. so wird letzterer, gleichsam als Teil des Hauptsatzes, mit in dié Verneinung hineinbezogen, d.h. o tritt an das Ende des Nebensatzes:

... mekpoe, ne magbloe ne o: ich sah ihn nicht, dass ich es ihn hörte sagen können ...

3. In Sprichwörtern werden haufig zwei Satze, deren erster verneint ist, so nebeneinander resp. ineinander gestellt, dass das verneinende o des ersten Satzes an den Schluss des zweiten Satzes tritt ...:

...asi meghea ame wógbea agble o: Wenn die Frau einen verschmaht, verschmaht man deshalb nicht auch das Feld..."

Argumentshalwe stel ek vas, dat as Hottentots, wat hierdie ontkenningswyse nie ken nie, of nie meer nie, dit wel nog lewendig bewaar het, of as iemand dit aanneemlik kan maak dat Hottentots dit wel nog in jeugdige gebruik tot, sê 1720, gehou het, omtrent elke taalgeleerde hom by 'n verklaring van Hottentotse beïnvloeding van Afrikaans op die punt sou neergelê het. Immers, juis daardie so kenmerkkke neiging om alles wat in die ontkende begrip betrek is, op 'n eintlik on-Indoeuropese wyse met *n ontkenningspartikel af te sluit en organies tot 'n eenheid te bind, vind ons so getrou weer in Afrikaans, dat aan twyfel nouliks nog te denke val. Niemand sou aan die moontlikheid van spontane ontwikkeling of van oorerwing ernstig wou dink nie. gestel dat al die ander gegewens konstant bly. Dit toon m.i. oortuiend aan dat daar baie gevare aan die geesteshouding verbonde is om uitwendige oorsake vir alle taalverskynsels by ons te soek, sodra die 'n bietjie vreemd lyk. En selfs daar waar die waarskynlikheid aan beïnvloeding baie sterk is, moet nog met die grootste omsigtigheid te-werk gegaan word.

Sluiten