Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontkenning in al die opgetekende gevalle numeriek ver die oorhand het.

Hoe dit sy, daar is geen ontkome meer aan die gevolgtrekking dat nie2 in die begin direk na die ontkende kern sou gekom het nie. Waarom sou die bogenoemde ontwikkeling van die eenheidsluitende nie2 dan anders noodsaaklik gewees het ? En waarom toon al die ooreenstemmende Nederlandse gevalle die verhouding dan so positief op die einste manier aan ? Waarom gedra ander partikels in Afrikaans en in Nederlands hulle, mutatis mutandis, op letterlik dieselfde wyse en op hoegenaamd geen ander wyse nie (al-lank-al)? Die afsonderlike punte behandel ons later ter gelegener plaatse.

Dit dan aangenome, stel ek my die begintoestand nog verder so voor dat meg, juis soos vandag in die Nederlandse voorbeelde (vgl. verder die brief van dr. Pauwels), fakultatief was, soos al2 bevoorbeeld.

Dan ken my rekonstruksie die volgende stadia:

1. Nie% verskyn fakultatief.

2. Nie2 volg onmiddelik op die deur mei ontkende kern, wanneer dit verskyn.

3. In die reël word die fakultatiewe tweede-nié in wat Afrikaans gaan word, wel aangewend, veral by spesiale ontkenning (— kyk later vir motivering hiervan).

4. In die reël is daar geen uitbreiding van die ontkende kern nie — of, die gevalle waar daar wel 'n uitbreiding is, is betreklik gering, gestel teenoor die gewone gevalle (die „normale").

5. Deur die gewone gebruik van die tweede-me (reël 3) kry die tweede-nie, afgesien van sy intrinsieke psigologiese waarde wat sy verskyning wenslik gemaak het, langsamerhand deur sy posisie nog 'n toevallige voortvloeiende waarde van eenheidsluiting in al die gevalle waar die ontkende kern geen uitbreiding het nie, wat dus nog buitekant nie^ sal val.

6. Die uitbreidinge word, deur die nuwe waarde, vanself ook in die ontkende eenheid betrek, 'n proses wat hom geleidelik voltooi, en wat in die volle daglig van ons taal geskiedenis le, soos aangetoon.

Oor die psigologiese waarde kan ons ondersoek eers later gaan. Ons moet kortliks nog op die posisie van niei let, wat normaal

Sluiten