Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrip, adverbiaal gebesig, bv. as betekenende / Kan jy jou sorge maar sedert sy dood tot welÜg aan jou graf, nie vergeet (nie)? // As die moontlikheid toegegee word, kan die, op hierdie manier ontstane, ontkenningsmeervoudigheid by die hoorder die gevoel van n versterking van die ontkenningsnosie wek, kan die negasieintensivering as 'n resultaat gevoel word — juis om die krag van die nexus, wat ook die bepaalde ontkenning oorvleuel en beskadu; van hieruit kan dit aandoen as 'n sintaktiese inmekaarskuiwing van twee soorte ontkenninge, (hoewel iets sekundairs, histories, beskou) Aan die ander kant is die moontlikheid van *n primair-bedoelde versterking van die ontkenning nie uitgesluit nie, sodat ons op hierdie plan tenslotte ook nog 'n wisselwerking kan hê, bv.: / Nie jy nie, ook nie jou broer nie. jou suster ook nie, mag na daardie dans toe gaan nie, / He hett keen Roh nich un keen Rast un keenen Freden nich, Meyer. 89 /; Please Sir, you don't know of nobody what's got no work for nobody to do ? — No, I don't! — Natal Mercury, W.W // Dit is hierdie tipe wat Jespersen ..Cumulative Negation" noem. Hierlanges is te stel: / Nee, ek weet nie // waar nee 'n aparte ontkenningseenheid is. maar in 'n newegeskikte „sin".

As ons terugkeer na die kwessie in Afrikaans, val op dat die verskynsel in Afrikaans oënskynlik niks hiermee uitstaande het nie. Versterking met 'n ander woord as gevolg van die verbleking van die partikel nie(t) (aangeneem dat en nie in aanmerking kom nie), is uitgeslote. Resulterende versterking weëns die pluraliteit van dié ontkenningswoorde as gevolg van die gespesifiseerde wisselwerking, kan alleen sekundair in Afrikaans wees, aangesien nie2 opvallenderwys na niei ook volg, en die kenmerklike van ons ontkenningsprosedure uitmaak, sodat nooit ... nie ens. eerder as die afgeleide gevalle skyn, as ons één ontstaansmoontlikheid wil aanneem. En versterking self met opeenhoping van die ontkende dele in 'n nexusontkenning, is ook anders ge-aard. Die hele verskil maak ek duidelik met 'n sitaat uit Jespersen: „But repeated negation seems to become a babitual phenomenon only in those languages in which the ordinary negative element is comparatively small in regard to phonetic bulk, as ne and n ... The insigniflcance of these elements

Sluiten