Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweldig om die aandag te trek. Hoekom nie2 die periode juis afsluit, hoekom sou die nadruklikmaking nie ewe-goed en selfs natuurliker kan geskied deur die spesiale begrip of begrippe telkens te ontken binne-in die nexale verband, d.i. sodanig dat nie nog voorkom „in sy oorspronklike posiesie" nie? Is ons so seker dat me2 primair ontstaan het uit „die noodsaaklikheid om nadruklik te praat"? En eindelik, as die behoefte in die omgang-met die onbeskaafdes in Suid-Afrika gevoel is, wat van dieselfde behoeftes onder dieselfde omstandighede in die (Nederlandse) „Deense" (Amerikaanse) Antille, of van 'n ander Germaanse taal in sulke gevalle, bv. in Beach-la-Mar ? Dit is tog redelik om by gelyke oorsake gelyke neiginge in dieselfde omstandighede te veronderstel. In Beach-la-Mar, bv. vind ek dat no enkelvoudig in elke periode voorkom, vgl.: ,JVo, negative answer; You savez me ? No, no Savez ...; no adjective: here no kaikai no adverb: not: that fellow mary he no savee carry yam no do not: no be fraid Jonnie, he good fellow ..." {Beach-la-Mar, by William Churchill, Washington 1911, bis. 47). In die bloeityd van Neger-Hollands op die Antille het die ontkenning hom op dieselfde wyse gedra as hierbo in Neger-Engels. J. M. Magens gee in sy werk Grammatica over det Creolske Sprog som bruges paa de trende Danske Eilande, St. Croix, St. Thomas og St. Jans, i America-Indföd Mand, Kiobenhavn, 1770, exemplaar in die Pruisiese Staatsbiblioteek, onder .Adverbia Negandi & Prohibendi' die volgende gevalle: Neen: Ney; No: Ikke; Nono: Aldeles ikke; Nietee gut: Intet; Nog niet; no nogal: Ikke endnu; Onoso: Ellers ikke (p. 31). Dit word duideliker as ons 'n stukkie van daardie taal hier weergee, „det brugelige Creolske Sprog, paa de Danske Eilande (wat) er deriveret af det Hollandske af Aarsage, at de forste Indvaanere vare mestendeels fra de Hollandske provincer i Europa" (bis. 7). Dit is 'n gesprek tussen twee slawe: „Neen hem (die Meester) ka wees wakker lang tit. Hem ka hoppo ? (Er han opstaaen ?)

Neen, hem de lej na bobo die Bedde (Ney, han ligger paa Stengen)

Mie mut praet mit hem.

Sluiten