Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontkenningsgevoel word oor die hele eenheid versprei, vereers deur die belangrike mei wat die eintlike betekenis gee, en die eenheid domineer, presies soos in Nederlands, en tweedens deur me2 wat in betekenis die onfA:enmn#s-eenheid in al sy afhanklike maar samehorende dele toe-hek, d.i. aan die slot die stempel van die ontkenning, as-het-ware, nog eens afdruk.

Maar dan, die gevoel van voltooiing wat hom in m'e2 uit, vereis vanself en heel natuurlik 'n psigologiese verklaring — in Nederlands sowel as in Afrikaans, en nie 'n logiese nie.

Opereer ons hier met wat ons van die historiese gang van die ontkenninge afweet, dan sal ons die vroegste toestande op SuidAfrikaanse bodem nagenoeg so moet voorstel, verduidelik aan die hand van ons sinne hierbo:

i. Nie-Gert-nte het sy broer gister b.d.s.g. afhaal.

ii.

iii. Gert het nie-sy-broer-nie „ „ afhaal.

iv. Gert het sy broer m'e-gister-me „ afhaal.

v. Gert h.s.b.g. me-by-die-stasie-me gaan afhaal.

vi. Gert „ by die stasie m'e-gaan-afhaal-nie.

Hier is die psigologiese waardering omtrent dieselfde. Dit is nog mei wat die belangrike element is, die enigste onontbeerlike element. Nie2 kan in al die gevalle wegbly sonder dat die ontkenning onduideliker word, d.i. sonder dat daar in die betekenis iets essensiëels verlore raak. En tog het nie2 sy waarde hier as ontkenningslid. Dit volg op die kern wat nie1 ontken het, en saam met nie1 gee dit aan die kern die ontkenningskleur. Organies baken dit die kern, wat nou 'n ander gedagte(deel) weerspreek of daarmee weersprekend in teenstelling kom, af van die res, d.i. dit voltooi die ontkenning waar dit die kern afgroepeer en afrond. Belangrik is die opmerking, dat die omringing eenders is in albei gevalle van spesiale en van nexale ontkenning, (ons sluit die samegestelde ww. in ii solank uit).

Sluiten