Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en psigologies ondersoek word, in sy samehang met ander inwendig-werkende faktore, wat almal die ontkenningswyse in die grond van die saak dieselfde rigting opgestoot het, en op hulle beurt, gesamentlik en in wisselwerking, b egunstig is deur hulle samehang met ander uitwendig-aktiewe kragte, soos ons dit soek in taal- en dialekmenging, in 'n sekere mate van losbandigheid van die taal, in kinderryke families. Het ons weliswaar orals parallelle resultate in die Nederlandse dialekte raakgeloop, en het ons in bepaalde gevalle definitief rorerwing van neiginge vasgestel, moet ons tog, wat die uitbreiding van die Afrikaanse verskynsel betref, tot die gevolgtrekking geraak dat dit in sy vrugbaarheid, en dus in die meewerkende omstandighede daartoe, Afrikaans is. (Vgl. dr. Bosman se standpunt in 1916 hiermee). In die gang van ons óndersoek het probleme opgeduik wat nooit sal opgelos word nie. Dit laat 'n mens aan die treffende Goethewoord dink wat Karl Brugmann aan sy Grundriss der Vergl. Gramm. der Indo-germanischen Sprachen laat voorafgaan het:

„Da muss sich manches Ratsel lösen, Doch manches Ratsel knüpft sich auch."

Sluiten