Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loquela van Guldo Gezelle tot Woordenboek omgewerkt (A'dam, 1907) Magens, J. M. — Grammatica over det Creolske Sprog (Kopen¬

hagen 1770).

Malherbe, dr. D. F. — Afrikaanse Taalboek (Bloemfontein, 1923).

— Afrikaanse Spreekwoorde en Verwante Vorme (Bloemfontein, 1925).

— Hans die Skipper (2de dr. Bloemftn., 1931).

— Loutervure (Bloemfontein). Mansvelt, dr. N. — Proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon

(Kaapstad, 1884).

Meinhof, K. — Lehrbuch der Nama-Sprache (Berlyn, 1909).

Mencken, H. L, — The American Language (London, 1922).

Mentzel, O. F. —t Vollstandige und Zuverlassige Geographische ...

Beschreibung des ... Afrikanischen Vorgebirges der Guten Hoffnung (2 dele, Glogau, 1785—7). Meyer-Benfeg, dr. H. — Die Sprache der Buren (Göttingen, 1901). Meyer, G. F. — Unsere Plattdeutsche Mundarten (Garding, 1921).

Maller, dr. H. P. N. — Reisherinneringen van Zuid-Afrika (Leiden, 1889).

Nienaber, G. S. — Die Afrikaanse Beweging (Pretoria, 1931).

— Honderd Jaar Hollands in Natal (Pretoria, 1933).

Ogden, C. K. en

Richards, LA, — The Meaning of Meaning (3de dr. Londen, 1930). Ons Klyntji.

Overdiep, G. S. — Zeventiende Eeuwsche Syntaxis, I, (Groningen-

Den Haag, 1932). Patriot, Die.

Paul, H. — Prinzipien der Sprachgeschichte (5de dr. Halle

a. S., 1920).

— Deutsche Grammatik (Halle a. S., 1916). Pettman, C. — Africanderisms (London, 1913).

Pienaar, dr. E. C. — Taal en Poësie van die Twede Afrikaanse Taal¬

beweging (2de dr. Kaapstad, 1920).

Pierson. — Oudere Tijdgenooten (1882—1886).

Po//e, F. — Wie Denkt das Volk über die Sprache ? (Leipzig,

1904).

Polzin. — Studiën zur Geschichte des Deminutivums im

Deutchen (Strassburg, 1901). Pretter, G. S. — Dagboek van Louis Trigardt (Bloemfontein, 1917).

Programma van het Groningsche Gymnasium van 1911—'12. Rauert, dr. M. — Die Negation in den Werken Alfred's (Kiel, 1910).

Riebeek, Jan van. — Dagverhaal (1652—62). (Werken van het Hist

Gen. te Utrecht dele 39, 58, 59; Utrecht 1884). Roux, J. J. le. — Handleiding in het Afrikaans voor Nederlanders

(Amsterdam, 1921).

Magens, J. M.

Malherbe, dr. D. F.

Mansvelt, dr. N.

Meinhof, K. Mencken, H. L. Mentzel. O. F.

— Grammatica over det Creolske Sprog (Kopenhagen 1770).

— Afrikaanse Taalboek (Bloemfontein, 1923).

— Afrikaanse Spreekwoorde en Verwante Vorme (Bloemfontein, 1925).

— Hans die Skipper (2de dr. Bloemftn., 1931).

— Loutervure (Bloemfontein).

— Proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon (Kaapstad, 1884).

— Lehrbuch der Nama-Sprache (Berlyn, 1909).

— The American Language (London, 1922).

—* Vollstandige und Zuverlassige Geographische ... Beschreibung des ... Afrikanischen Vorgebirges der Guten Hoffnung (2 dele, Glogau, 1785—7).

— Die Sprache der Buren (Göttingen, 1901).

— Unsere Plattdeutsche Mundarten (Garding, 1921).

— Reisherinneringen van Zuid-Afrika (Leiden, 1889).

— Die Afrikaanse Beweging (Pretoria, 1931).

— Honderd Jaar Hollands in Natal (Pretoria, 1933).

— The Meaning of Meaning (3de dr. Londen, 1930).

— Zeventiende Eeuwsche Syntaxis, I, (GroningenDen Haag, 1932).

Sluiten