Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam na — met onze Hollandsche theologie na de Reformatie, terwijl een niet onbelangrijke plaats ingeruimd wordt aan de bespreking dier factoren, die een verzwakking van zondebesef bewerkten, wat niet naliet in de 18de en 19de eeuw ook van invloed op de zondeleer te zijn. Heel dit historisch hoofdstuk moge slechts als inleiding opgevat worden, zij het dan dat zijn omvang grooter is geworden dan de eigenlijke bedoeling van dit boekje toelaat: die bedoeling spreekt hopelijk uit de laatste twee hoofdstukken. —

Er schuilt ontegenzeggelijk gevaar in studies als deze: het gevaar, dat de heilige ernst van het onderwerp door hem, die er over denkt en schrijft, wordt verminkt, dat het religieuze leven zelf, in zijn echtheid en fijnheid, achter woorden en begrippen schuil gaat. Moge dit geschrift dan niet al te zeer tot de „frasenhafte Ar beiten" behooren, die er, naar een scherp woord van Troeltsch 1), over de zonde bestaan.

x) E. Troeltsch, Glaubenslehre, S. 311.

Sluiten