Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«.1.7^el» verschillenden vorml Die vorm wordt beïnvloed door ver™nrïnn* facto5en= door 's menschen geloofsvoorstelling (zijn Godsvoorstellmg m het bijzonder), door zijn eigen zielsgesteldheid en ook door de geestelijke stroonnngen en tendenties van den tijd, waarin hij

«m'LSSJ!! d°gmatiek> de zondeleer, gelijk wij die uit vroeger en later £nter ï£ veTn; ^" g°ede weersPie8eling van wat er religieus achter ligt? Vertelt zij ons nauwkeurig, wat er in de godsdienstige

"et SSS E£3£-~20nde spreekt? Voor die vraag ste"^

Sluiten