Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Bk.

Voorrede VII

Illustraties XV

Hoofdstuk I — NIET-ZUrVER-HOLLANDSCHE AFSTAMMING 3

Droevige jeugd. Tijd van voorbereiding. Ontwakende persoonlijkheid. Het „Moederbeeld".

Hoofdstuk II — ONTWAAKT DICHTERSCHAP 8

DuitBche sonnetten. Shelley en Keats. Rhodopis. Overeenkomst tusschen één der reien en oude Latijnsche kerkhymnen. Crisis, Weltschmerz. Verhouding tot Jacques Perk. Samen in Laroche, zomer 1880. Invloed van Warner Willem van Lennep's Hyperionvertaling. Verdediging van Emants' Lilith.

Hoofdstuk III — KLOOS STUDENT (1879—1884) 28

In Memoriam Jacques Perk. Uitgave Mathilde-cyclus. Dichterlijk credo. Boutens over den jongen Kloos. Kloos met Dr. Doorenbos in Brussel. Voltooiing van Okeanos (Epische fragmenten). Het dramafragment Sappho. Afgedankt als medewerker van het Weekblad De Amsterdammer. Kandidaatsexamen Klassieke Letteren. Vriendschap met Hélène Swarth en Karei Thym. Beschouwing over de studie der Klassieken aan de Universiteit te Amsterdam in Kloos' tijd en te Leiden omstreeks 1850. Anecdotische bizonderheden. Allard Pierson.

Hoofdstuk IV — KLOOS EN DE NIEUWE GIDS 49

Algemeene toestand in ons land vóór de oprichting van het tijdschrift. Oorsprong van De N. Gids. Kloos redacteur-secretaris. Het karakter van de N. Gids-beweging: een versterking, verinniging van de levensuiting; weerlegging van misvatting hieromtrent.

Hoofdstuk V — VERWIJDERING TUSSCHEN WILLEM

KLOOS EN ALBERT VERWEIJ 57

Sluiten