Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bis.

De Liefde en de Poëzie vormen het thema. Wat de Liefde en wat de Poëzie voor Kloos beteekenen. Weerlegging van onjuiste, onrechtvaardige beoordeeling van den psychischen inhoud der Verzen (Roel Honwink).

II. Korte inhoud der verzen afzonderlijk met de oorspronkelijke titels.

Hoofdstuk XI — OVER DEN STIJL DER SONNETTEN . . 146

I. De Rhythmische Vorm. Opmerkingen over de poëtische ontroering. Kloos met Perk de brenger van het nieuwe, vrijere vers. Kloos' standpunt ten aanzien van de rhythmische vrijheid. Nauwkeurige beschrijving van Kloos* vers-rhythme volgens de sonnetten van Verzen.

II. Een poging om de aesthetische werking van eenige sonnetten en andere gedichten te verklaren.

Hoofdstuk XII — HET PROZA. VEERTIEN JAAR LITERATUURGESCHIEDENIS, 1880—1893 163

I. Kloos' beteekenis als kriticus; zijn karakter en bekwaamheid. Prof. Is. van Dijk en Dirk Coster. '

II. De Inhoud; de theoretische denkbeelden in de Kronieken. Iets over de algemeene strekking en beteekenis van enkele kronieken.

Hoofdstuk XIII — OVER DEN STIJL DER KRONIEKEN . 183

Wat stijl in het algemeen is. De beknoptheid, de veerkracht en nadrukkelijkheid van Kloos' volzin. Zijn rhythmische plastiek en syntactische bouw. Kloos' modellen (Potgieter, Huet, Plato, Cicero). Zijn helderheid, deskundige oprechtheid, waarheidszin, kieschheid of vernietigende kracht, geestigheid en beeldende plastiek. De Syntaxis en Rhythmiek door voorbeelden toegelicht. De samentrekking, de herhaling, de tegenstelling, het omgekeerde parallelisme (reditus).

Hoofdstuk XIV — KLOOS NA 1894. NIEUWE VERZEN

1895, VERZEN II, 1902 197

Algemeene karakteristiek. Hartstochtelijkheid en zelfbedwang. De wijsgeerige drang om het wezen der dingen te doorgronden. Terugblik op het jaar 1894, „het droefste jaar" van zijn leven. Oudejaarsavond 1895—'96. Kloos en de liefde. Weemoed en smart. Infernale impressie*. Natuur-gedichten, symboliek van *t eigen gemoed. De Adoratiecyclus (104 sonnetten en 10 toezangen). Barok-stijl in deze verzen. Maatschappelijk Credo in 7 sonnetten. Kloos de dichter van metaphysica en religie.

Sluiten