Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bb. 224

Hoofdstuk XV — VERZEN III» 1913

Het wezen van Leven en Dood.

Hoofdstuk XVI - DE KRITIEK EN HET PROZA NA 1894 231

H„ *r-

en „natuurlijkheid . Deze Kern iuc „„„dzakelük. De tijd na

erkend; ^.^T^^J^ en de^LehappJ van 1895 anti-indivdualistisch De letterku ^ ^..^ ^

dien tijd. «oos 'solement In ^Terte^eBWOorfig« der nieuwe

kriticus onpartijdig. Kloosde * door Hoog ge8ignaleerd.

kritiek. De gevaren van deze nieuwe Ongunstig oordeel

Kloos' o-wikkeUn^ op 0gnderwijs

over de literaire kritiek van ± lyUU" Goed lezen het a b c

in de literaire aesthetiek aan onze toogeseholen^ £o

van aUe kritiek''. Kloos streng maar ^^^^ ^ Woorl

De legende van Kloos' achteruitgang na l^. V«nEe

feuns« AU^r GuUel^s ^^00^!^ toegeHcht

Kloos als waardeerder van ^^^^JL^T^.

ri^^s^^ïolstoj'Potgieter'

H../*»* XWI - DE LYRIEK NA 1922 • • • *»

-uraterstroomen, alzoo schreeuwt „OeHjk een hen ^euwt - de—^ de Liefde, d Cods-

lingstijd (Rhodopis) De hartstochtelijkMystisch Pantheïsme (Nieuwe Gids 1922). U (1923). hdd van Mystisch Pantheïsme• J>°°* ™ ^ ontstaat een nieuwe Acht en twintig sonnetten op hem. SP°nta" ^ Karakte.

Hoofdstuk XVIIt - KLOOS' RANG ONDER DE DICHTERS 294

Bijlage ^

Het werk van Willem Kloos

305

Index

Sluiten