Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ILLUSTRATIES

I. De titelplaat stelt Kloos voor op vierendertigjarigen leeftijd Zij is een reproductie naar een zwart-krijtteekening van WlLusm Witsen, gedateerd Februari, 1893, welk kunstwerk door den eigenaar, den heer P. Arntzenius te 's-Gravenhage, welwillend ter beschikking is gesteld (foto A. Fréquin — 's-Gravenhage).

II. Een fac-simile van een brief van Kloos aan den schrijver, tegenover pag. 44.

III. De afbeelding tegenover pag. 232 is genomen naar het groote portret in olieverf, door den schilder Antoon van Welie gemaakt ter gelegenheid van des dichters vijfenzeventigsten verjaardag (foto A. Fréquin — 's-Gravenhage).

Sluiten