Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"werkte materie, geen listig aangebrachte kleur hem meer misleiden en het onechte als het echte doen keuren. Zoo kunnen we begrijpen, dat Van Eeden een tiental jaren later getuigde: „Door jou heb ik leeren onderscheiden wat goede en wat slechte venen zijn". Dit poëtischkritisch ontwaken van Kloos begon in 1879, toen hij in dat artikel voor den Spectator tegen de algemeene opvatting Lilith in bescherming nam.

Zien wij thans nog eens terug op het leven van den twintig-jarige, dan zijn wij getuige geweest van de wording van den ideaal-gestemden, hartstochtelijken dichter en fijnen kriticns en hebben een voorloopigen indruk gekregen van zijn karakter, dat zich onderscheidde door een neiging tot intraversie en een trotsch stoïcisme, waarmede hij in het dagelijksch leven zijn zachtere aandoeningen ompantserde.

Sluiten