Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist. Snel heeft het tijdschrift zich na de troebelen yan 1893—94 hersteld. De nieuwe reeks verscheen in 1895 hij S. L. van Looy en vond medewerking, zelfs van degenen die hadden getracht Kloos te overrompelen en het tijdschrift aan zich te trekken: F. van der Goes, P. L. Tak en Van Eeden; terwijl ook andere medewerkers als Dr. Diepenbrock, Frans Erens, Van Looy, Boeken, Van Deventer, J. H. Leopold, Ary Prins, André Jolles, Delang enz., enz., geregeld hunne bijdragen inzonden.

Sluiten