Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van onzen Hubert Corneliszoon Poot, die niet dood is maar door enkele verrukkelijke liederen altijd leven zal.

Kloos' leven is geheel gewijd aan de studie en het beluisteren van eigen gedachten en ontroeringen. In onzen roezemoezigen tijd is er rondom dezen mensch een weldadige stilte, een sfeer van wijze bezinning. Hij is behalve in het rooken van goede sigaren, de soberheid zelve, eet en drinkt matig. Hij gaat weinig uit. De stad verlaat hij nooit, om van buitenlandsche reizen niet eens te spreken. Zijn eenige afwisseling is de omgang met eenige goede vrienden, een paar korte dagebjksche wandelingetjes, b.v. naar het postkantoor of een kiosk om er een courant te koopen en dan soms een bezoek aan het antiquariaat van Van Stockum, waar hij de boekenveilingen geregeld bijwoont om zijn bibbotheek te verrijken als hij er kans toe ziet. Dit tevreden en geregeld leven — sinds de gemeente 's Gravenhage en de Staat der Nederlanden, benevens het Willem-Kloos-fonds, in wijze voorzienigheid nijpende finantieele zorgen verre hebben gehouden — dit leven in vereeniging met zijn beve, trouwe verzorgster en gade, mevrouw Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe, heeft er zeker toe bijgedragen, dat op hoogen leeftijd nog altijd een robuuste gezondheid zijn deel is, welke velen hem benijden mogen.

Sluiten