Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

On-mensch, die loerend loenscht naar iedren kant, Kil-liegend door uw rijkste leven gaande, —

Leugen, zich 't leelijk merk van eigen schand La 't doffe en glorielooze voorhoofd slaande".

Dit sonnet staat in De Nieuwe Gids van 1889 achter Evoë (Verzen, No. 55). Het is gericht tegen?....

49. Dit komt niet voor in De Nieuwe Gids: „Menschen, ik weet, gij voelt geen liefde en haat"

Het sluit zich aan hij verscheidene andere sonnetten, waarin hij het verschil doet zien tusschen hem zelf en het gros van de menschen: hij leeft in fiere eenzaamheid; het wankel hoofd bergt hij in de donkre wolken van zijn toorn en statig zendt hij de bliksems van zijn trots door 't ruim.

50. Ook dit komt niet voor in De Nieuwe Gids:

Een spottend standje aan Verwey, den „schoonheids opperman". „Gij stapt met tóórnig opgestreken zeilen, En kuif, parmantig in de hoogte stekend" ....

51. Voor Hans en Paul:

„O, mijn gedachten, tript nu bef en zoetjes",

Een gracieus gedicht in vijf 6-regebge strofen voor de jongens van Van Eeden, in 1889 nog zijn vriend.

52. Graf-paleis je:

,,Ik maak van al de menschjes, die ik befde, Beeldjes",

Het graf-paleisje is zijn hersenkas waarin hij als in een panopticum de bleeke beeldjes zet van al de menschjes die hij heeft befgebad, maar die zijn befde hebben bedrogen. Het is het stille doodenhuisje van zijn Liefde. Aan den wand staat gegrift alles waarmede men zijn hart heeft gewond; middenin prijkt hooggeheven zijn Hart als een urn vol sintelen, en buiten op staat te lezen: Laat nooit uw oog in andrer oog weêrtintelen, Want twee menscbe-oogen begen ah) twee dieven.

53. Menschenwoorden:

„De menschen schijnen elkaar zeer te vreezen",

Kloos vloekt het menschenwoord, (de taal) dat niet in staat is, der ziele diepst bewegen weer te geven.

Sluiten