Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: Als allen zullen voelen, dat het leven Een raadsel is, door niemand nog verklaard, Maar dat slechts door zijn edelst zelf te geven

Het grootst geluk voor allen wordt vergaard .... Dan komt slechts, als wij allen daarnaar streven, 't Rijk van den god-gelijken mensch op aard.

Dat het socialisme, volgens Kloos, deze toekomst niet brengen zal, is duidelijk genoeg, o.a. door zijn befde voor het Oranje-huis, welke hem bij de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina o.a. sonnet 113 en de „proeve van een volkslied: Nederland en Oranje leev' (blz. 203, No. 183) ingaf; maar verder door zijn onomwonden uitgesproken afkeer van ket sociabsme en communisme, onder wier bestel van de vrije geestelijke ontplooiing geen sprake kan zijn en de mensck naar zijn meening de slaaf wordt van een uitgedacht systeem. We zien bet uit twee sonnetten (210 en 211), welke kij in De Nieuwe Gids den titel gaf van Gereglementeerde Toékomst-droomen. In zulk een toekomststaat van ijzeren dwang zou ket een levend mensck te eng worden.

211

De mensck moet leven als een plant die spreidt Haar blader-rijkdom en kaar bloesem-geuren, — Die, als de zon hoog rijst, het hoofd gaat beuren Maar, als zij daalt, weer zacht het kopje vleit

Den stillen nackt toe .... O, het lachen, treuren,

Het haken naar de beve oneindigheid,

Die om ons allen heen haar armen breidt,

Waar bbjft het, als slechts Wet ons doen gaat keuren?

Een verstandig, edel mensck, met een gevoebg hart en vol belangstelling voor zijn medemenschen, het tegenovergestelde dus van een ontworteld, verdord individuabst, zoo zien wij Kloos hier voor ons, na de breuk in de Nieuwe-Gids-redactie, sterk voelend, krachtig zich uitsprekend in een mooie, gave kunst.

KLOOS, DE DICHTER VAN METAPHYSICA EN RELIGIE

Wanneer Kloos reeds als jongmensck van omstreeks zeventien jaar wijsgeerig gaat peinzen, dan is het begin van dit fflosofeeren, ook bij

Sluiten