Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom moet gij allen, die menschen zijt, God helpen, „door streng te leven naar de rechte lijnen van wat nw diepste Zijn u kennen deed":

Wees zacht en sterk, standvastig, en vergeet Nooit, dat uw arbeid dient tot naderhalen Van 't Godsrijk, dat zal komen zonder falen.

V. Dat Godsrijk zal niet iets zijn als in de Openbaring is voorzegd, met zwermen van wiekende engelen in den hemel; bet zal komen als heel bet leven met zijn eeuwige ellende en dolle kluchten zal verdwenen zijn, en er de Al-Eene zal over zijn gebleven. Het laatste vers van den geheelen bundel Verzen III is Het wezen van Leven en Dood. Het is een bespiegelend lyrisch gedicht van tien kwatrijnen.

O, God, Dien ik niet zie, niet hoor, maar voel!

Kloos keert zich hier af van het gangbare kerkgeloof. Wanneer hij gruwelijk Ujden moet, zal hij niet morren en evenmin tot God smeeken om ontferming. Hij heeft altijd naar God gesmacht sinds in oude tijden zijn geest uit Hem is voortgevloeid, zooals hij eens weer tot zijn goddebjken oorsprong terug zal keeren, na het leven met zijn lijden en genieten te hebben doorproefd als een bitter-zoete vraag.

Sluiten