Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Velen die lachend Mensch zich heetten, maar slechts leken booze, Langs 't oog mij glijdende droomschijningen, diep-wezenlooze.

Moeder, Gij voeldet de Aard, lijk ze is, en met een star-benarden Kreet vielt Gij wèg in 't Niet, om uw twee kindren, hulpelooze. Eén volgde .... ik bleef, en erfde Uw hart, dat reet U-zelf aan

[flarden. 1926, II, 212, blz. 430.

Willem Kloos. 19*

Sluiten