Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Euripides. Alkestis met Studie. 1920, Wereld-Bibliotheek.

6. G. Hauptmann. Hannele's Himmelfahrt (Deze laatste vertaling

van 1897 is niet in druk verschenen, doch werd ten tooneele gebracht door het Hofstadtooneel in December 1933.

PROZA

1. Wülem'Kloos en'Alb. Verwey, De Onbevoegdheid der HoUandsche Literaire Kritiek (1886, W. Versluys). Herdrukt in De N. G., 1925.

2—19. Letterkundige Inzichten en Vergezichten, 18 dln, waarvan deel I—II, Veertien jaar Literatuurgeschiedenis, in 3en druk zijn verschenen. De eerste druk verscheen in 1896 bij W. Versluys.

20. BÜderdijk. Bloemlezing met Studie (1906, W.-B.).

21. Heinrich Heine. Bloemlezing met Studie (1906, S. L. van Looy).

22. Jacques Perk's gedichten, met drie studie's (7e druk, 1907,

S. L. van Looy).

23. Een Daad van Eenvoudige Rechtvaardigheid. Studie's over onze

18e eeuwsche Dichters (1909, S. L. van Looy).

24. Jacques Perk, eene Studie (1909, S. L. van Looy),

25. Feith. Bloemlezing met Studie (1912, W.-B.).

26. Liefdesbrieven van Willem Kloos en Jeanne Reyneke van Stuwe

(1927, Leopold's Uitgevers-Mij.)

IN PRACHTUITGAVE VERSCHENEN:

1. Honderd Verzen en Okeanos, een bloemlezing,op Japansch papier, in

leeren band, ontworpen door Theo Nieuwenhuis, met de prachtige ets van Willem Witsen, die den dichter toont op zijn 35e jaar, verscheen in 1909. Ze werd door den dichter zelf samengesteld en bevat verzen uit den eersten en tweeden bundel Verzen benevens 41 andere die toen nog niet gebundeld waren, èn de Okeanos-fragmenten uit den eersten bundel en uit Nieuwe Verzen.

2. In 1919 verscheen een bundel verzen uit de jaren 1880—1890 voor

De Zilverdistel, op de eigen pers gedrukt door J. F. van Royen; Mr. P. N. van Eyck bezorgde de samenstelling, groepsgewijze chronologisch.

3. Verzen I op Japansch papier in leeren prachtband.

Sluiten