Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIT BOEK IS GEZET UIT DE BODONI-LETTER EN IN HET VOORJAAR VAN 1934 GEDRUKT OP DE PERSEN VAN DE DRUKKERIJ KOCH EN KNUTTEL TE GOUDA, OP ANTIEK ENGELSCH VERGÉ-PAPIER VAN P. SAARBERG TE AMSTERDAM, IN 1000 EXEMPLAREN, GEBONDEN IN ROOD BUCKRAM DOOR DE BOEKBINDERS GILTAY & ZOON TE DORDRECHT A BOVENDIEN ZIJN VERSCHENEN OP OUD-HOLLANDSCH PAPIER VAN VAN GELDER ZONEN TE AMSTERDAM, 25 GENUMMERDE, DOOR DEN SCHRIJVER GETEEKENDE EXEMPLAREN (I TOT EN MET XXV) GEBONDEN IN LEDER DOOR DEZELFDE BINDERS

Sluiten