Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo ook hier: Het is op verzoek van verschillende zijden, dat ik ga trachten een beeld te geven van hoe wij nu |werken na een ervaring van bijna 9 jaar. Maar ik denk in 't geheel niet, dat de vorm, de inrichting, de werkwijze zóó onveranderd zal voortbestaan: Integendeel, als het werk blijft leven en groeien zullen er evenzeer ingrijpende veranderingen van vorm kunnen ontstaan als wij die kunnen opmerken bij de groei van elk levend organisme.

Het is wellicht niet overbodig dit als eerste gedachte hier zoo duidelijk uit te spreken, omdat de ervaring leert, hoe velen geneigd zijn iets aan te nemen om het in zijn vorm-van-het-oogenblik te bewaren en dogmatisch aan te hangen. Wij weten hoe snel dan zelfs het mooiste werk verstart.

Een tweede gedachte is deze: wat u hier wordt voorgelegd heeft geenerlei pretentie. Om te beginnen ben ik zelf mij zeer wel bewust, dat ik veel te weinig gelezen heb over opvoedkunde en de verwante onderwerpen om over deze dingen te schrijven. Dat ik zoo weinig studie heb gemaakt van de ervaringen en de gedachten van anderen is echter niet een gevolg van hoogmoed of onverschilligheid, maar alleen hiervan, dat ik, door een samenloop van omstandigheden in dit werk geplaatst, niet meer tijd of energie aan studie geven kon, door de steeds klemmender eischen van het zich regelmatig-uitbreidende werk. Wel heb ik bijna 20 jaar geleden het tekort dat ik voelde in mijn Civiel Ingenieurs opleiding voor het geven van Middelbaar Onderwijs eenigszins trachten aan te vullen door het „Secondary Teacher's Diploma" van de Birminghamsche Universiteit te halen, maar ik weet zeer goed, hoe erg het is, dat ik geen kans heb gezien om kennis te nemen van de vele belangrijke geschriften van de