Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardig, toegewijd werk wordt verricht. Dit is geen holle phrase. Ik heb te veel gezien in mijn leven om niet te beseffen, hoezeer alle werk afhangt allermeest van de persoon die het doet, en hoeveel wegen er zijn die naar Rome leiden. Ik kan niet anders dan eerbied hebben, niet alleen voor de toewijding, maar ook voor de groote technische bekwaamheid en de prachtige resultaten die ik telkens weer zie in scholen en onderwijsinstellingen die op zeer verschillende basis staan en op zeer verschillende wijze i werken.

Ons werk mag dan ook nimmer gezien worden als een aanklacht tegen de bestaande scholen, hoezeer het van deze in velerlei opzicht verschilt. Veeleer heb ik, toen ik de gelegenheid kreeg geheel nieuw werk te beginnen, en waar ik de vrijheid kreeg alles in te richten zooals het mij het beste leek, een dankbaar gebruik gemaakt van die gelegenheid. Ik deed en doe dit echter zonder kritiek op het werk of de overtuiging van anderen, maar met volle waardeering voor wat de tallooze medewerkers met wie ik mij verbonden voel in het groote en ik mag wel zeggen heilige werk van opvoeding en onderwijs tot stand brengen, dikwijls ondanks buitengewoon groote moeilijkheden en op plaatsen waar men het niet verwachten zou.

Ik geloof dat het leven overal uitbreekt, en dat wij vooral nooit moeten denken dat het aan bepaalde vormen gebonden is.

Een volgende gedachte die ik hier wil uitspreken is deze, dat in wat hier volgt bewust veel detailwerk gegeven wordt. Velen zullen wellicht vinden, dat er een teveel is aan kleinigheden en een te-weinig aan theorie en aan de „groote lijnen". Ik wil daarom maar dadelijk zeggen, dat ik wat ik te zeggen heb expres zoo wil inkleeden.